Dinner at Sailing Club, Karachi – 24 January 2010

Those who attended this gathering

Altaf Shaikh, 47
Bashir Vistro, 50
Iqbal Jumani, 317
Capt. A. Rashid Abro, 370
Karim Khan Rajput, 406
Aurangzeb Khan, 431
Kazi Zulkader Siddiqui, 671
Lt.Col. Yunus Changezi, 788
Khursheed Parwez Malik, 843
Cdre. Aslam Rana 7179
S.M. Rashid Nabi, 7331
Mahmood Baweja, 7518
Mashhood Qazi, 7851
Junaid Anwar Siddique, 2k16